Ang bokasyon ay ‘di natatapos

By Sem. Johnryl Alfonso y Semillano
Ang lahatay may hangganan
Pero alalahanin ang sinimulan,
Ang unang hakbang  sa pintuan 
Patungo sa bokasyong hinagkan.
 
Limang taon ang ginugol sa pilosopya,
Limang taon kayong magkasama
Puno ito ng masasayang alaala;
Ngayon matatapos na.
 
Ngayon sa bagong landas na tatahakin,
Sa bagong simula na susuungin
‘Wag kalimutan ang Panginoon at panalangin.
 
Sa aking mga kapatid na nagsisipagtapos
Ang bokasyon niyo’y hindi natatapos,
Patuloy pa rin ito sa pag-agos;
Ngayon sa bagong yugto dapat lahat ibuhos.
 
Sa mga kapatid ko kay Hesus
Salamat sa panahon na nakasama kayo naming lubos,
Ang aming panalangin sa inyo sa ating Panginoong Dios
Nawa’y ibigay ng puspos.
 
At sa pamilya niyo dapat kayo magpasalamat,
Sa bokasyong pinangarap binigay nila lahat.
 
At sa mga guro at pantas 
Na naglinang sa inyong kaisipsng talas,
Saludo’t salamat sa turo at lakas
Ang inyong ganting pala naghihintay sa itaas.
 
Ang oras ko’y madali na lang maubos 
Kung kaya dito ko na lang sa tula lahat binuhos,
Sana naiintindihan niyo ito ng lubos,
Ang tula na para sa aking mga kapatid na nagsisipagtapos.
Advertisements